SILQUE PUPJES
Tinka
Deze deugniet zal opgevoed worden bij Johnny en Brigitta. Tinka blijft beschikbaar bij onze kennel